Leczenie bólu w przebiegu półpaśca. Zastosowanie BoNT-A

Treatment of herpes zoster pain. Use of BoNT-A

dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak

Słowa kluczowe:
półpasiec, neuralgia popółpaścowa, ból neuropatyczny, toksyna botulinowa

Streszczenie

Ból popółpaścowy jest jednym z najtrudniejszych do leczenia i stanowi wyzwanie dla lekarza oraz jest źródłem wielu cierpień pacjentów. Może się utrzymywać nawet przez wiele lat po ustąpieniu objawów skórnych. Ból w przebiegu neuralgii popółpaścowej ma charakter neuropatyczny i w jego leczeniu nie są skuteczne zwykłe środki przeciwbólowe. W artykule omówiono metody leczenia ostrego bólu w przebiegu półpaśca, a także neuralgii popółpaścowej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii toksyną botulinową (w zastosowaniu pozarejestracyjnym) oraz przedstawiono przypadek kliniczny chorego z uporczywą neuralgią popółpaścową.

Key words: zoster, postherpetic neuralgia, neuropathic pain, botulinum toxin

Abstract
Postherpetic pain is one of the most difficult to treat. It is a real challenge for the doctor and a source of much suffering for patients for many years. Postherpetic neuralgia is a neuropathic pain in it’s nature and common painkillers are not effective. The article presents the therapeutic possibilities in acute pain in the course of herpes zoster as well as postherpetic neuralgia, with particular emphasis on botulinum toxin therapy (off label). The author also discusses a clinical case of a patient with persistent postherpetic neuralgia.