Assessment of body dysmorphic disorder in aesthetic dermatology clinic – new diagnostic tool

Assessment of body dysmorphic disorder in aesthetic dermatology clinic – new diagnostic tool

lek. Ida Yurtsever, prof. dr hab. n. med. Łukasz Matusiak, prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Słowa kluczowe:
zaburzenia dysmorficzne ciała, kwestionariusz COPS, dermatologia estetyczna, psychometria

Streszczenie

Wstęp: Cielesne zaburzenia dysmorficzne, inaczej znane jako dysmorfofobia (BDD), to zaburzenia psychiczne charakteryzujące się występowaniem ciągłych obaw związanych z przekonaniem o nieestetycznym wyglądzie lub budowie ciała. Próbując naprawić wyimaginowane defekty, wiele osób z BDD poddaje się licznym zabiegom dermatologii estetycznej. Ze względu na pomijanie w gabinecie estetycznym wstępnej oceny pacjentów w kierunku BDD oraz brak dostępności odpowiednich narzędzi diagnostycznych wyniki zabiegów estetycznych w tej grupie osób często nie są satysfakcjonujące i spotykają się z dezaprobatą.
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie nowego w Polsce narzędzia diagnostycznego: Przesiewowego Kwestionariusza Procedur Kosmetycznych (COPS), stworzonego dla osób przed zabiegami estetycznymi, i uświadomienie lekarzom wykonujących takie zabiegi znaczenia diagnostyki przesiewowej w kierunku zaburzeń oceny własnego ciała u pacjenta.
Materiały i metody: W pracy podsumowano dostępne narzędzia służące do oceny zaburzeń dysmorficznych ciała oraz przedstawiono wyniki walidacji kwestionariusza COPS. W przygotowaniu pracy wykorzystano polskie i międzynarodowe piśmiennictwo, opierając się na pozycjach znalezionych za pomocą wyszukiwarek PubMed, Google Scholar i ResearchGate.
Wyniki: Wprowadzenie standardowej wstępnej diagnostyki w kierunku zaburzeń oceny własnego ciała w gabinecie dermatologii/medycyny estetycznej mogłoby usprawnić dobór odpowiedniego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Nowy, dostępny dla pacjentów polskojęzycznych kwestionariusz COPS może być stosowany do badań przesiewowych w kierunku BDD wśród osób poddawanych zabiegom estetycznym.

Key words: body dismorphic disorder, COPS questionnaire, aesthetic dermatology, psychometry

Abstract
preoccupation with appearance concerns. Trying to fix imagined defects many individuals with BDD search for aesthetic dermatology treatments. Due to omitting preliminary evaluation for BDD and lack of proper diagnostic tools among this group of subjects, the results of such procedures may face with their disapproval and disappointment.
Aim: The aim of this study was to underline the importance of preliminary diagnostics towards BDD and introduce new Polish version of a Cosmetic Procedure Screening Questionnaire (COPS) for BDD created for subjects prior to cosmetic procedures.
Material and methods: The paper summarizes the available diagnostic tools for the assessment of body dysmorphic disorder and presents the results of the COPS questionnaire validation. To complete the paper we used Polish and international literature, basing on PubMed, Google Scholar, ResearchGate.
Results: Introducing standard preliminary evaluation towards body dysmorphic disorder in aesthetic medicine clinics could be beneficial in choosing proper diagnostic – therapeutic approach. The Polish version of COPS questionnaire can be used for BDD screening among the Polish speaking subjects undergoing aesthetic dermatology procedures.