intestinal barrier

Colostrum – a natural nutraceutical in functional medicine

lek. Edyta Adamczyk-Kutera

Key words:
nutraceuticals, colostrum, immunity, prebiotics, intestinal barrier, microbiota

Abstract

Functional medicine is based upon identifying the root causes of diseases and upon regulation of the body’s functions with an appropriate diet, nutraceuticals and psychological support. In our strive to develop the right tools we are inspired by nature. One of the nutraceuticals created by nature during the thousands years of evolution is colostrum. Increased body of evidence show that bovine colostrum is a valuable support in the treatment of various diseases both in children and adults as well as a positive effect on the performance of physically active people and athlets.

Colostrum – naturalny nutraceutyk w medycynie funkcjonalnej

Colostrum – a natural nutraceutical in functional medicine

lek. Edyta Adamczyk-Kutera

Słowa kluczowe:
nutraceutyki, colostrum, odporność, prebiotyki, bariera jelitowa, mikrobiota

Streszczenie

Założeniem i celem medycyny funkcjonalnej jest identyfikacja pierwotnych przyczyn chorób oraz regulacja funkcji organizmu za pomocą odpowiedniej diety, wykorzystania nutraceutyków, wsparcia psychologicznego itp. Poszukując odpowiednich narzędzi, coraz częściej podglądamy naturę. Do produktów, które wytworzyła w trwającym tysiące lat procesie ewolucji, należy colostrum. Coraz więcej badań wskazuje, że bovine colostrum stanowi wartościowe wsparcie w leczeniu wielu chorób u dzieci i dorosłych, a także korzystnie wpływa na kondycję osób aktywnych fizycznie i uprawiających sport wyczynowo.

Key words: nutraceuticals, colostrum, immunity, prebiotics, intestinal barrier, microbiota

Abstract

Functional medicine is based upon identifying the root causes of diseases and upon regulation of the body’s functions with an appropriate diet, nutraceuticals and psychological support. In our strive to develop the right tools we are inspired by nature. One of the nutraceuticals created by nature during the thousands years of evolution is colostrum. Increased body of evidence show that bovine colostrum is a valuable support in the treatment of various diseases both in children and adults as well as a positive effect on the performance of physically active people and athlets.