Wydania PL opis

Opisy wydań po polsku na stronę główną

1/2023

Współczesna medycyna na nowo odkrywa, że człowiek stanowi integralną całość – złożony kompleks mechanizmów działania ciała i psychiki, powiązanych ze sobą i wzajemnie się warunkujących. Jeśli połączymy nowoczesne techniki diagnostyczne i metody leczenia z takim rozumieniem naszego organizmu, zdołamy odsłonić kolejne pokłady wiedzy i ujawnić nieznane jeszcze zależności. Dostrzeżemy nieoczekiwane perspektywy. Wtedy nasz czas będziemy mogli nazwać „medycznym renesansem”.

Przeniesienie tego sposobu myślenia na grunt estetyki medycznej pozwoli osiągnąć lepsze i głębsze efekty zabiegów, unikając przy tym wielu skutków niepożądanych.

5-6/2022

Współczesna medycyna na nowo odkrywa, że człowiek stanowi integralną całość – złożony kompleks mechanizmów działania ciała i psychiki, powiązanych ze sobą i wzajemnie się warunkujących. Jeśli połączymy nowoczesne techniki diagnostyczne i metody leczenia z takim rozumieniem naszego organizmu, zdołamy odsłonić kolejne pokłady wiedzy i ujawnić nieznane jeszcze zależności. Dostrzeżemy nieoczekiwane perspektywy. Wtedy nasz czas będziemy mogli nazwać „medycznym renesansem”.

Przeniesienie tego sposobu myślenia na grunt estetyki medycznej pozwoli osiągnąć lepsze i głębsze efekty zabiegów, unikając przy tym wielu skutków niepożądanych.

3-4/2022

Współczesna medycyna na nowo odkrywa, że człowiek stanowi integralną całość – złożony kompleks mechanizmów działania ciała i psychiki, powiązanych ze sobą i wzajemnie się warunkujących. Jeśli połączymy nowoczesne techniki diagnostyczne i metody leczenia z takim rozumieniem naszego organizmu, zdołamy odsłonić kolejne pokłady wiedzy i ujawnić nieznane jeszcze zależności. Dostrzeżemy nieoczekiwane perspektywy. Wtedy nasz czas będziemy mogli nazwać „medycznym renesansem”.

Przeniesienie tego sposobu myślenia na grunt estetyki medycznej pozwoli osiągnąć lepsze i głębsze efekty zabiegów, unikając przy tym wielu skutków niepożądanych.

2/2022

Współczesna medycyna na nowo odkrywa, że człowiek stanowi integralną całość – złożony kompleks mechanizmów działania ciała i psychiki, powiązanych ze sobą i wzajemnie się warunkujących. Jeśli połączymy nowoczesne techniki diagnostyczne i metody leczenia z takim rozumieniem naszego organizmu, zdołamy odsłonić kolejne pokłady wiedzy i ujawnić nieznane jeszcze zależności. Dostrzeżemy nieoczekiwane perspektywy. Wtedy nasz czas będziemy mogli nazwać „medycznym renesansem”.

Przeniesienie tego sposobu myślenia na grunt estetyki medycznej pozwoli osiągnąć lepsze i głębsze efekty zabiegów, unikając przy tym wielu skutków niepożądanych.

1/2023

Współczesna medycyna na nowo odkrywa, że człowiek stanowi integralną całość – złożony kompleks mechanizmów działania ciała i psychiki, powiązanych ze sobą i wzajemnie się warunkujących. Jeśli połączymy nowoczesne techniki diagnostyczne i metody leczenia z takim rozumieniem naszego organizmu, zdołamy odsłonić kolejne pokłady wiedzy i ujawnić nieznane jeszcze zależności. Dostrzeżemy nieoczekiwane perspektywy. Wtedy nasz czas będziemy mogli nazwać „medycznym renesansem”.

Przeniesienie tego sposobu myślenia na grunt estetyki medycznej pozwoli osiągnąć lepsze i głębsze efekty zabiegów, unikając przy tym wielu skutków niepożądanych.

1/2022

Współczesna medycyna na nowo odkrywa, że człowiek stanowi integralną całość – złożony kompleks mechanizmów działania ciała i psychiki, powiązanych ze sobą i wzajemnie się warunkujących. Jeśli połączymy nowoczesne techniki diagnostyczne i metody leczenia z takim rozumieniem naszego organizmu, zdołamy odsłonić kolejne pokłady wiedzy i ujawnić nieznane jeszcze zależności. Dostrzeżemy nieoczekiwane perspektywy. Wtedy nasz czas będziemy mogli nazwać „medycznym renesansem”.

Przeniesienie tego sposobu myślenia na grunt estetyki medycznej pozwoli osiągnąć lepsze i głębsze efekty zabiegów, unikając przy tym wielu skutków niepożądanych.

5-6/2021

Współczesna medycyna na nowo odkrywa, że człowiek stanowi integralną całość – złożony kompleks mechanizmów działania ciała i psychiki, powiązanych ze sobą i wzajemnie się warunkujących. Jeśli połączymy nowoczesne techniki diagnostyczne i metody leczenia z takim rozumieniem naszego organizmu, zdołamy odsłonić kolejne pokłady wiedzy i ujawnić nieznane jeszcze zależności. Dostrzeżemy nieoczekiwane perspektywy. Wtedy nasz czas będziemy mogli nazwać „medycznym renesansem”.

Przeniesienie tego sposobu myślenia na grunt estetyki medycznej pozwoli osiągnąć lepsze i głębsze efekty zabiegów, unikając przy tym wielu skutków niepożądanych.

4/2021

Współczesna medycyna na nowo odkrywa, że człowiek stanowi integralną całość – złożony kompleks mechanizmów działania ciała i psychiki, powiązanych ze sobą i wzajemnie się warunkujących. Jeśli połączymy nowoczesne techniki diagnostyczne i metody leczenia z takim rozumieniem naszego organizmu, zdołamy odsłonić kolejne pokłady wiedzy i ujawnić nieznane jeszcze zależności. Dostrzeżemy nieoczekiwane perspektywy. Wtedy nasz czas będziemy mogli nazwać „medycznym renesansem”.

Przeniesienie tego sposobu myślenia na grunt estetyki medycznej pozwoli osiągnąć lepsze i głębsze efekty zabiegów, unikając przy tym wielu skutków niepożądanych.

2-3/2021

Współczesna medycyna na nowo odkrywa, że człowiek stanowi integralną całość – złożony kompleks mechanizmów działania ciała i psychiki, powiązanych ze sobą i wzajemnie się warunkujących. Jeśli połączymy nowoczesne techniki diagnostyczne i metody leczenia z takim rozumieniem naszego organizmu, zdołamy odsłonić kolejne pokłady wiedzy i ujawnić nieznane jeszcze zależności. Dostrzeżemy nieoczekiwane perspektywy. Wtedy nasz czas będziemy mogli nazwać „medycznym renesansem”.

Przeniesienie tego sposobu myślenia na grunt estetyki medycznej pozwoli osiągnąć lepsze i głębsze efekty zabiegów, unikając przy tym wielu skutków niepożądanych.

1/2022

Współczesna medycyna na nowo odkrywa, że człowiek stanowi integralną całość – złożony kompleks mechanizmów działania ciała i psychiki, powiązanych ze sobą i wzajemnie się warunkujących. Jeśli połączymy nowoczesne techniki diagnostyczne i metody leczenia z takim rozumieniem naszego organizmu, zdołamy odsłonić kolejne pokłady wiedzy i ujawnić nieznane jeszcze zależności. Dostrzeżemy nieoczekiwane perspektywy. Wtedy nasz czas będziemy mogli nazwać „medycznym renesansem”.

Przeniesienie tego sposobu myślenia na grunt estetyki medycznej pozwoli osiągnąć lepsze i głębsze efekty zabiegów, unikając przy tym wielu skutków niepożądanych.