Wypadanie włosów – przyczyny i metody leczenia (suplementacja, procedury zabiegowe)

Hair loss – causes and therapeutic methods

dr n. med. Karolina Sawicka

Słowa kluczowe: włosy, suplementy, zabiegi estetyczne

Streszczenie

Nadmierne wypadanie włosów może mieć wiele przyczyn, należą do nich: stres, przebyta choroba, palenie tytoniu, niedobory pokarmowe, przyjmowanie niektórych leków (m.in. cytostatyki), nadmierne stężenie w organizmie metali ciężkich oraz choroby ogólnoustrojowe (m.in. zaburzenia hormonalne, choroby zakaźne, cukrzyca, nowotwory) i choroby owłosionej skóry głowy (łuszczyca, grzybica i inne). Do najczęstszych typów łysienia należą łysienie androgenowe i telogenowe. Łysienie plackowate jest chorobą autoimmunologiczną, wymagającą specjalistycznego leczenia.
Przed rozpoczęciem leczenia niezmiernie ważne jest prawidłowe rozpoznanie. Zależnie od ustalonej przyczyny i typu łysienia stosuje się farmakoterapię, indywidualnie dobrane zabiegi estetyczne (np. mezoterapia mikroigłowa, LED, karboksyterapia), a także suplementację, która powinna być oparta na ocenie stanu wyjściowego pacjenta.

Key words: hair, supplements, esthetic procedures

Abstract

Hair loss can have many causes, and include stress, past illness, smoking, nutritional deficiencies, taking certain medications (including cytostatics), excessive heavy metals in the body, and systemic diseases (including hormonal disorders, infectious diseases, diabetes, cancer) and diseases of the scalp (psoriasis, mycosis fungoides and others). The most common types of alopecia include androgenetic and telogenetic alopecia. Alopecia areata is an autoimmune disease that requires specialized treatment.
In the treatment of alopecia, it is first and foremost important to make a correct diagnosis. Depending on the established cause and type of alopecia, pharmacotherapy, individually tailored esthetic procedures (e.g. needle mesotherapy, LED, carboxytherapy), and supplementation are used, which should be based on an assessment of the patient’s baseline condition.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.