Postępowanie w trądziku różowatym – konsensus 2022 r.

Rosacea management – recommendations 2022

prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska

Słowa kluczowe: trądzik różowaty, pielęgnacja, postępowanie, leczenie

Streszczenie

Trądzik różowaty (rosacea) jest przewlekłą dermatozą, wymagającą indywidualizacji procesu leczenia. Charakteryzuje się epizodycznymi i nieprzewidywalnymi nawrotami. W leczeniu najlepsze wyniki przynosi stosowanie terapii łączonych, obejmujących różne metody i uzupełniających się nawzajem. Niezmiernie ważna jest też właściwa pielęgnacja skóry oraz edukacja pacjenta pod kątem unikania czynników prowokujących
wystąpienie zmian.
W roku 2022 opublikowana została I część najnowszych rekomendacji dotyczących prawidłowego postępowania w trądziku różowatym, opracowanych przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD), w których autorzy omawiają przyczyny choroby, klasyfikację i klinikę. Wytyczne opracowane przez PTD oraz Amerykańską Akademię Dermatologii i ROSCO pokrywają się. Ogólne zasady postępowania w trądziku różowatym pozostają niezmienione, choć zarazem z biegiem czasu wchodzą na rynek nowe leki i preparaty przeznaczone do pielęgnacji skóry.

Key words: rosacea, skin care, management, treatment

Abstract

Rosacea is a chronic dermatosis that requires individualization of the treatment process. It is characterized by episodic and unpredictable recurrences. In treatment, the best results are obtained by using combination therapies, involving different metods and complementing each other. It is also extremely important to take proper care of the skin and educate the patient to avoid factors that provoke the occurrence of lesions.
Part I of the latest recommendations for the proper management of rosacea, developed by the Polish Society of Dermatology (PTD), was published in 2022, in which the authors discuss the causes of the disease, classification and clinics. There is overlap between the guidelines developed by the PTD and the American Academy of Dermatology and ROSCO. The general principles of rosacea management remain unchanged, although at the same time new drugs and skin care preparations are entering the market over time.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.