Działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne grzybów jadalnych

Antioxidant and anti-inflammatory effects of edible mushrooms

prof. dr hab. Bożena Muszyńska

Słowa kluczowe: grzyby jadalne, stres oksydacyjny, ergotioneina, kordycepina, związki indolowe, biopierwiastki

Streszczenie

Stres oksydacyjny jest jednym z głównych czynników sprzyjających rozwojowi stanu zapalnego oraz wielu przewlekłych chorób zaliczanych do cywilizacyjnych (choroby nowotworowe, układu krążenia, układu nerwowego). Stosowanie różnorakich suplementów diety w celu uzyskania w codziennym życiu efektów przeciwstarzeniowych i regenerujących jest nie tak skuteczne, jak wprowadzenie do diety grzybów jadalnych. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań klinicznych w przypadku leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym depresji, a także dla regeneracji w obrębie ośrodkowego układu nerwowego nie tak ważna jest dawka dowolnych grzybów uprawnych/jadalnych, jak ich systematyczne, codzienne spożywanie. Związki o potwierdzonym działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym, występujące w owocnikach grzybów jadalnych to m.in.: ergiotioneina, kordycepina, związki fenolowe, związki indolowe, terpenoidy,
witaminy i biopierwiastki.
W pracy omówiono wybrane składniki wykazujące działanie przeciwutleniające, obecne w różnych gatunkach grzybów jadalnych, oraz opisano zawartość tych związków w ekstraktach uzyskanych z grzybów przy użyciu sztucznego soku trawiennego.

Key words: edible mushrooms, oxidative stress, ergiotionein, cordycepin, indole compounds, bioelements

Abstract

Oxidative stress is one of the main factors contributing to the development of inflammation and many chronic diseases classified as civilization (cancer, cardiovascular and nervous system diseases). Using dietary supplements to improve the anti-aging and regenerating effects of your daily life is not as effective as introducing edible mushrooms into your diet. According to the results of clinical trials, in the treatment of civilization diseases, including depression and
regeneration within the central nervous system, the dose of any edible mushrooms is not so important only regular, daily consumption.
The compounds found in the fruiting bodies of edible mushrooms with antioxidant and antiinflammatory activity are: ergiotionein, cordycepin, phe nolic compounds, indole compounds, terpenoids, vitamins, and bioelements.
The paper discusses selected components showing antioxidant activity, which are found in various species of edible mushrooms, and describes the content of these compounds obtained from mushrooms by extraction to artificial digestive juice.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.