Zastosowanie emulsji zawierającej azeloglicynę, kwas szikimowy oraz niacynamid do pielęgnacji skóry chorych na trądzik wieku dorosłego

The use of an emulsion containing azeloglycine, shikimic acid and nicinnamide for skin care of adult acne patients

mgr inż. Bożena Tyszczuk, mgr Anna Kuranc, dr. n. biol. Renata Dębowska, dr n. farm. Katarzyna Rogiewicz, dr n. farm. Irena Eris

Słowa kluczowe: trądzik zaskórnikowy, trądzik zaskórnikowo-grudkowy, azeloglicyna, kwas szikimowy, niacynamid

Streszczenie

Wstęp: Trądzik zaskórnikowy dotyka osoby z każdym typem cery. Pierwszym jego objawem są mikrozaskórniki, z których powstają zaskórniki otwarte i zamknięte. U osób dorosłych występuje postać zaskórnikowo-grudkowa bądź zaskórnikowo-grudkowo-krostkowa.

Cel pracy: Celem pracy była ocena bezpieczeństwa i skuteczności działania emulsji zawierającej 1,5% azeloglicyny, 1,5% kwasu szikimowego oraz 1% niacynamidu u pacjentów z trądzikiem wieku dorosłego.

Materiały i metody: Badania emulsji w warunkach laboratoryjnych obejmowały ocenę właściwości drażniących, antybakteryjnych i aktywności antyoksydacyjnej.
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu oceniono (badania instrumentalne i subiektywne) z udziałem osób chorych na trądzik wieku dorosłego.

Wyniki: Produkt nie wykazywał właściwości drażniących (zarówno w badaniach in vitro, jak in vivo) ani nie stwierdzono jego działania uczulającego. Wykazano działanie przeciwrodnikowe i przeciwbakteryjne badanej emulsji. Wyniki badań u pacjentów potwierdziły wysoką skuteczność działania przeciwtrądzikowego i regulującego łojotok oraz efekt wygładzenia skóry i zmniejszenia widoczności rozszerzonych porów.

Wnioski: Preparat zawierający azeloglicynę, kwas szikimowy i niacynamid skutecznie redukował zmiany trądzikowe, zaskórniki (otwarte i zamknięte), wygładzał strukturę skóry, zmniejszał widoczność rozszerzonych porów i niwelował nadmierny połysk cery.
Preparat może być polecany chorym na trądzik wieku dorosłego oraz osobom z tendencją do łojotoku.

Key words: acne comedonal, acne comedonal-papular, azeloglycine, shikimic acid, niacinamide

Abstract

Introduction: Acne comedonal affects people with all skin types. Its first symptom is Microcomedones. In adults, there is a comedonal-papular or papulo-pustular type.

The aim of the study was to evaluate the safety and effectiveness of an emulsion containing 1.5% azeloglycine, 1.5% shikimic acid and 1% niacinamide in patients with adult acne.

Material and methods: The tests of the emulsions in laboratory conditions included the assessment of irritating, antibacterial and antioxidant activity. The efficacy and safety of the preparation was assessed (instrumental and subjective studies) in persons with adult acne.

Results: The product did not show any irritating properties (both in in vitro and in vivo tests) and was not found to be sensitizing. The tested emulsion has anti-radical and antibacterial activity. The results of the studies in patients confirmed the high effectiveness of anti-acne action and seborrhea regulating effect as well as the effect of smoothing the skin and reducing the visibility of enlarged pores.

Conclusions: The preparation containing azeloglycine, shikimic acid and niacinamide effectively reduced acne lesions, comedones, smoothed the skin structure, reduced the visibility of enlarged pores and eliminated excessive skin shine. The product can be recommended to persons with adults acne and people prone to seborrhea.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.