Użycie preparatów z kwasem hialuronowym w korekcji rozszczepu wargi i podniebienia – doniesiernie wstępne

The use of preparations with hyaluronic acid in correction cleft lip and palate – preliminary report

lek. Łukasz Ordynowski

Słowa kluczowe: rozszczep wargi i podniebienia, korekcja, kamuflaż wad wrodzonych

Streszczenie

Preparaty zawierające kwas hialuronowy (HA) dostępne są na rynku medycznym od ponad 20 lat i z powodzeniem używane zarówno w medycznych zabiegach estetycznych, jak i w innych dziedzinach, np. okulistyce lub ortopedii. Jako żelowy bioimplant z sukcesem stosuje się je w korekcji ubytków objętościowych. Bezpieczeństwo, wysoka trwałość tych preparatów, a także stosunkowo krótki czas zabiegu implantacji i jego niewielka bolesność czynią ww. bioimplanty dobrymi kandydatami do korekcji estetycznej.
Celem tego artykułu jest omówienie wstępnych obserwacji autora dotyczących możliwości korekcji estetycznej rozszczepu wargi i podniebienia, leczonych wcześniej chirurgicznie, z zastosowaniem preparatów HA.

Key words: cleft lip and palate, correction, camouflage of congenital defects

Abstract

Preparations containing hyaluronic acid (HA) have been available on the medical market for over 20 years and are successfully used both in medical aesthetic procedures and in other fields, e.g. ophthalmology or orthopedics. As a gel bioimplant, they are successfully used in the correction of volume losses. The safety, high durability of these preparations, as well as the relatively short time of the implantation procedure and its low painfulness make the above-mentioned bio-implants good candidates for aesthetic correction.
The aim of this article is to discuss the author’s preliminary observations on the possibility of aesthetic correction of cleft lip and palate, previously treated surgically, with the use of HA preparations.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.