Polinukleotydy jako przykład biostymulatora tkankowego

Focus on soft tissue biostymulators – polinucleotides

n. med. Agnieszka Surowiecka, prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak

Słowa kluczowe: polinukleotydy, biostymulacja

Streszczenie

Biostymulacja tkankowa to prężnie rozwijający się kierunek w medycynie przeciwstarzeniowej. Możliwość selektywnego działania na poziomie komórkowym i receptorowym sprawia, że nowoczesne produkty do regeneracji skóry stają się coraz bardziej skuteczne, a zarazem ich użycie wiąże się z mniejszym ryzykiem działań niepożądanych. Celem tego artykułu jest omówienie mechanizmów działania długołańcuchowych polinukleotydów zawartych w produkcie Nucleofill ® (Promoitalia Group S.p.a, Włochy) oraz przedstawienie zebranych doświadczeń włapozyskisnych.

Mechanizm działania produktu opiera się na trzech rodzajach aktywności: receptorowym – pobudzanie fibroblastów do różnicowania i produkcji białek macierzy zewnątrzkomórkowej, wiążącym wodę w głębokich warstwach skóry właściwej – „efekt gąbki elektrostatycznej” oraz antyoksydacyjnym – długotrwałe wychwytywanie wolnych rodników.

W dostępnej literaturze nie ma wielu opracowań dotyczących wykorzystania polinukleotydów w medycynie przeciwstarzeniowej, a dostępne badania kliniczne odnoszą się do niewielkiej grupy zdrowych ochotników.

Key words: polinucleotides, biostimulation

Abstract

Tissue biostimulation is a rapidly developing direction in anti-aging medicine. The selective action at the cellular and receptor levels makes modern skin regenerative products more effective with a lower risk of side effects. The purpose of this study was to discuss the mechanisms of action of long-chain polynucleotides contained in the Nucleofill® product (Promoitalia, Italy, distribution of Croma Pharma Polska S.p. z o.o.) and to present the collected own experiences. The product acts in three directions: receptor, stimulating fibroblasts to differentiate and produce proteins of the extracellular matrix, binding water in the deep layers of the dermis, ie. the „electrostatic sponge effect”, and antioxidant, consisting in the long-term capture of free radicals.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.