toksyna botulinowa

Leczenie bólu w przebiegu półpaśca. Zastosowanie BoNT-A

Treatment of herpes zoster pain. Use of BoNT-A

dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak

Słowa kluczowe:
półpasiec, neuralgia popółpaścowa, ból neuropatyczny, toksyna botulinowa

Streszczenie

Ból popółpaścowy jest jednym z najtrudniejszych do leczenia i stanowi wyzwanie dla lekarza oraz jest źródłem wielu cierpień pacjentów. Może się utrzymywać nawet przez wiele lat po ustąpieniu objawów skórnych. Ból w przebiegu neuralgii popółpaścowej ma charakter neuropatyczny i w jego leczeniu nie są skuteczne zwykłe środki przeciwbólowe. W artykule omówiono metody leczenia ostrego bólu w przebiegu półpaśca, a także neuralgii popółpaścowej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii toksyną botulinową (w zastosowaniu pozarejestracyjnym) oraz przedstawiono przypadek kliniczny chorego z uporczywą neuralgią popółpaścową.

Key words: zoster, postherpetic neuralgia, neuropathic pain, botulinum toxin

Abstract
Postherpetic pain is one of the most difficult to treat. It is a real challenge for the doctor and a source of much suffering for patients for many years. Postherpetic neuralgia is a neuropathic pain in it’s nature and common painkillers are not effective. The article presents the therapeutic possibilities in acute pain in the course of herpes zoster as well as postherpetic neuralgia, with particular emphasis on botulinum toxin therapy (off label). The author also discusses a clinical case of a patient with persistent postherpetic neuralgia.

Diagnostyka i postępowanie u pacjentek z pochwicą – aspekty ginekologii funkcjonalnej

Diagnosis and management of patients with vaginismus – aspects of functional gynaecology dr n. farm., lek. Wanda Gajzlerska-Majewska, specj. poł. i ginekol. Słowa kluczowe: pochwica, dysfunkcja mięśni dna miednicy, zaburzenia związane z penetracją/bólem genitalno-miedniczym, toksyna botulinowa Streszczenie Pochwica jest dysfunkcją seksualną występującą u kobiet, należącą do zaburzeń seksualnych związanych z bólem. Problem dotyczy od kilku …

Diagnostyka i postępowanie u pacjentek z pochwicą – aspekty ginekologii funkcjonalnej Read More »

Diagnostyka i zasady leczenia bruksizmu z uwzględnieniem terapii toksyną botulinową

Diagnostics and management of bruxism, including botulinum toxin treatment prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut Słowa kluczowe: bruksizm, leczenie, toksyna botulinowa, badanie polisomnograficzne Streszczenie Obecnie bruksizm uznawany jest za aktywność mięśni żucia podczas snu i w ciągu dnia i dzielony jest – zależnie od zastosowanych metod diagnostycznych – na prawdopodobny, określony nocny i określony …

Diagnostyka i zasady leczenia bruksizmu z uwzględnieniem terapii toksyną botulinową Read More »

Zabiegi w okolicy oczu z uwzględnieniem wskazań medycznych

Treatments periocular area, taking into account medical indications lek. med. Magdalena Korwin Słowa kluczowe: okolica oka, toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, lipotransfer, nici haczykowe, mikrodawkowanie, blefaroplastyka Streszczenie Dokonując korekcji okolicy oka, zwłaszcza w przypadku wskazań medycznych, należy robić to wielokierunkowo i wieloczynnikowo. Autorka omawia metody korekcji opadania łuku brwiowego, zabiegi w okolicy powieki dolnej oraz plastykę …

Zabiegi w okolicy oczu z uwzględnieniem wskazań medycznych Read More »