Czy komórki tkanki tłuszczowej stosowane w medycynie regeneracyjnej są komórkami multipotencjalnymi?

Are tissue cells fatty tissue applied in regenerative medicine they are cells multipotential?

prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek, Alicja Frączek, dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM

Słowa kluczowe:
komórki zrębowej frakcji naczyniowej tkanki tłuszczowej, medycyna regeneracyjna, izolacja komórek macierzystych tkanki tłuszczowej, technika identyfikacji komórek macierzystych tkanki tłuszczowej

Streszczenie
Komórki macierzyste tworzą niejednorodną grupę komórek charakteryzujących się wyjątkowymi zdolnościami do naprawy uszkodzonych tkanek i narządów. Obserwowanie tego zjawiska jest możliwe dzięki prezentowanemu przez nie potencjałowi do samoodnowy oraz umiejętnościom różnicowania się w inne typy komórek. Te unikalne właściwości skłoniły naukowców z całego świata do próby poszukiwania innowacyjnych terapii mogących mieć zastosowanie w różnych gałęziach medycyny, w szczególności w medycynie regeneracyjnej. Ostatnimi czasy wyjątkowym zainteresowaniem cieszą się mezenchymalne komórki zrębu tkanki tłuszczowej, które dzięki temu, że są łatwo dostępnym źródłem ich izolowania, zyskują na popularności wśród klinicystów różnych specjalności. Mimo to sam proces związany z bezpośrednią izolacją jest relatywnie skomplikowany i kosztowny, ale jednocześnie niezbędny, jeśli chcemy mieć pewność, że wykorzystywane przy zabiegach komórki faktycznie charakteryzują się multipotencjalnymi właściwościami.

Key words: adipose tissue-derived stromal vascular fraction, regenerative medicine, isolation of adipose-derived stem cells, technique of identifying adipose-derived stem cells.

Abstract
Stem cells create a heterogeneous group characterized by a unique ability to repair damaged tissues and organs. This phenomenon is possible due to the self-renewal potential that they present and the ability to differentiate into other types of cells. These special properties prompted scientists from around the world to seek innovative therapies that can be used in various branches of medicine, in particular regenerative medicine. Recently, clinicians of various specialties have become increasingly interested in adipose-derived mesenchymal stem cells, due to the easy access to the source of their acquisition. Nevertheless, the whole process connected with their direct isolation is relatively complicated and expensive, but on the other hand indispensable, if we want to be sure that the cells used in the treatment really have multipotent properties.