quorum sensing

Bacterial biofilm – a challenge to classic antibacterial therapies, and strategies for their optimization

mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr., lek. Edyta Adamczyk-Kutera Key words: bacterial biofilms, quorum sensing, extracellular matrix, hormon-like molecules, quorum quenching, polyphenols, probiotics Abstract Due to the growing problem of antibiotic resistance, the importance of bacterial biofilm is becoming an important area of research in many fields of medicine. Biofilm infections are also a problem …

Bacterial biofilm – a challenge to classic antibacterial therapies, and strategies for their optimization Read More »

Biofilm bakteryjny – wyzwanie dla klasycznych terapii przeciwbakteryjnych i strategie ich optymalizacji

Bacterial biofilm – a challenge to classic antibacterial therapies, and strategies for their optimization mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr., lek. Edyta Adamczyk-Kutera Słowa kluczowe: biofilm bakteryjny, quorum sensing, macierz zewnątrzkomórkowa, autoinduktory, quorum quenching, polifenole, probiotyki Streszczenie Z uwagi na rosnący problem antybiotykooporności znaczenie biofilmu bakteryjnego staje się obszarem badań w wielu dziedzinach medycyny. Infekcje …

Biofilm bakteryjny – wyzwanie dla klasycznych terapii przeciwbakteryjnych i strategie ich optymalizacji Read More »