Psychiatria żywieniowa: w kierunku poprawy zdrowia psychicznego poprzez sposób odżywiania

Omówienie i komentarz do artykułu:Adan R.A.H., van der Beek E.M., Buitelaar J.K., Cryan J.F., Hebebrand J., Higgs S., Schellekens H., Dickson S.L.: Nutritional psychiatry: Towards improving mental health by what you eat. Eur Neuropsychopharmacol, 2019, 29(12): 1321–1332.