Niedoskonałość – element procesu doskonalenia się, czyli jak zdobywamy nowe kompetencje?

Imperfection in improvement process – how do we acquire new competences? dr n. med. Katarzyna Cyranka, specj. psychiatra, psycholog kliniczny, psychoterapeutka