Skuteczność, bezpieczeństwo i powikłania autologicznego przeszczepu tłuszczu do powiek i okolicy oczodołowej: przegląd i metaanaliza

na podst.::Fan Yang, Zhaohua Ji, Liwei Peng, Ting Fu, Kun Liu, Wenjie Dou, Jing Li, Yuejun Li, Yong Long, Weilu Zhang: Efficacy, safety and complications of autologous fat grafting to the eyelids and periorbital area: A systematic review and meta-analysis. PLoS 2021; 16(4): e0248505. PMID: 33793573