Heterologiczny kolagen typu I w połączeniu z terapią wąskopasmowym promieniowaniem UVB w leczeniu bielactwa nabytego – badanie pilotażowe

Omówienie i komentarz do artykułu:A. Gkouvi, E. Nicolaidou, A. Corbo, G. Selvaggi, A. Tsimpidakis, S. Mastraftsi i in.: Heterologous Type I Collagen as an Add-on Therapy to Narrowband Ultraviolet B for the Treatment of Vitiligo: A Pilot Study. J Clin Aesthet Dermatol, 2021, 14(6): 31-34.