Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka

Effects of electromagnetic fields on the human body prof. dr hab. inż. Mirosław Kwaśny Słowa kluczowe: pola elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne, biologiczne skutki, magnetoterapia, elektroterapia Streszczenie W artykule przedstawiono kwestię wpływu na organizmy żywe pól elekromagnetycznych (pól-EM) i promieniowania elektromagnetycznego (promieniowania-EM) z zakresu fal radiowych i mikrofal. Scharakteryzowano naturalne i sztuczne źródła pól-EM, mechanizmy oddziaływania pól …

Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka Read More »