Wydania

1/2021

Analysis of the impact of social media on acne behavior, based on own stock research – Anna Stepaniuk, Marta Lewoc, Aleksandra Czupowska, dr hab. n. med. Anna Baran, prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

The step-up approach in rejuvenation of the midface: a combination of minimally invasive procedures – dr n. med. Agnieszka Surowiecka

The effect of low temperatures on cellulite reduction – lic. Wołczańska Anna, dr hab. Aneta Teległów, prof. AWF

Colostrum – a natural nutraceutical in functional medicine – lek. Edyta Adamczyk-Kutera

The influence of mental factors on disturbances in the circadian rhythm of blood pressure – dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak, prof. UMW, dr hab. n. med. Anna Janocha

Penile Angiokeratomas (PEAKERs) Revisited: A Comprehensive Review -Philip R. Cohen, Nicholas J. Celano

Are adipose tissue cells applied in regenerative medicine they are cells multipotential? – prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek, Alicja Frączek, dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM

1/2021

Analiza wpływu mediów społecznościowych na wiedzę i zachowania dotyczące trądziku, w oparciu o badanie ankietowe – Anna Stepaniuk, Marta Lewoc, Aleksandra Czupowska, dr hab. n. med. Anna Baran, prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Protokół łączący minimalnie inwazyjne zabiegi w odmładzaniu środkowej części twarzy – dr n. med. Agnieszka Surowiecka

Wpływ niskich temperatur na redukcję cellulitu – lic. Wołczańska Anna, dr hab. Aneta Teległów, prof. AWF

Colostrum – naturalny nutraceutyk w medycynie funkcjonalnej – lek. Edyta Adamczyk-Kutera

Wpływ czynników psychicznych na rytm dobowy ciśnienia tętniczego krwi – dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak, prof. UMW, dr hab. n. med. Anna Janocha

Angiokeratoma prącia: kompleksowy przegląd. Omówienie i komentarz do artykułu: Philip R. Cohen, Nicholas J. Celano: Penile Angiokeratomas (PEAKERs) Revisited: A Comprehensive Review. Dermatol Ther (Heidelb). 2020, 10(4): 551–567.

Czy komórki tkanki tłuszczowej stosowane w medycynie regeneracyjnej są komórkami multipotencjalnymi?– prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek, Alicja Frączek, dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM

2-3/2021

Ocena zaburzeń dysmorficznych ciała w gabinecie dermatologii estetycznej – nowe narzędzie diagnostyczne – lek. Ida Yurtsever, prof. dr hab. n. med. Łukasz Matusiak, prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Leczenie bólu w przebiegu półpaśca. Zastosowanie BoNT-A – dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak

Polinukleotydy jako przykład biostymulatora tkankowego – n. med. Agnieszka Surowiecka, prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak

Moje doświadczenia, mój „la French Touch”… rozmowa z dr. Claude’m Levy’m specjalistą chirurgii plastycznej – rozmawia Grażyna Burzyńska

Leczenie lipoedema – poradnik praktyka – dr n. med. Magdalena Nowicka

Dieta i menopauza a ryzyko raków jajnika, endometrium i piersi – oprac. na podst.:
Yashvee Dunneram, Darren C. Greenwood, Janet E. Cade: Diet,
menopause and the risk of ovarian, endometrial and breast cancer.

W jaki sposób probiotyki i składniki pokarmowe wpływają na depresję? – prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Esketamina jako lek przeciwdepresyjny – prof. dr hab. Andrzej Pilc

Liszaj twardzinowy narządów płciowych: nowe podejście terapeutyczne z wykorzystaniem heterologicznego kolagenu typu I – Aikaterini Gkouvi, MD

Najnowsza metoda diagnozowania raka piersi zmiany nowotworowe widoczne w stadium dotąd niewykrywalnym – Karolina Majewska

2-3/2021

The latest method of breast cancer detection – neoplastic changes visible in a previously undetectable stage – Karolina Majewska

Genital Lichen Sclerosus: A New Therapeutic Approach with Heterologous Type I Collagen – Aikaterini Gkouvi, MD

Esketamine as an antidepressant – prof. dr hab. Andrzej Pilc

How do probiotics and nutrients affect depression? – prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Diet, menopause and the risk of ovarian, endometrial and breast cancer. – based on the work of: Yashvee Dunneram, Darren C. Greenwood, Janet E. Cade

Assessment of body dysmorphic disorder in aesthetic dermatology clinic – new diagnostic tool – lek. Ida Yurtsever, prof. dr hab. n. med. Łukasz Matusiak, prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Focus on soft tissue biostymulators – polinucleotides – dr n. med. Agnieszka Surowiecka, prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak

Mes expériences, ma „la French Touch”… – interview avec le Dr Claude Levy spécialiste en chirurgie plastique et medicine esthétique

Lipoedema treatment – practice guide – dr n. med. Magdalena Nowicka

Treatment of herpes zoster pain. Use of BoNT-A – dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak

4/2021

Zastosowanie emulsji zawierającej azeloglicynę, kwas szikimowy oraz niacynamid do pielęgnacji skóry chorych na trądzik wieku dorosłego – mgr inż. Bożena Tyszczuk, mgr Anna Kuranc, dr. n. biol. Renata Dębowska, dr n. farm. Katarzyna Rogiewicz, dr n. farm. Irena Eris

Leczenie blizn metodami łączonymi – rola produktów pochodzenia autogennego – dr n. med. Agnieszka Surowiecka, mgr Agata Skoworodko

Użycie preparatów z kwasem hialuronowym w korekcji rozszczepu wargi i podniebienia – doniesiernie wstępne – lek. Łukasz Ordynowski

Składniki odżywcze w diecie zachodniej a dieta śródziemnomorska – interakcja mikrobioty jelitowej i układu odpornościowego. Implikacje dla zdrowia i choroby. Oprac. na podst. Cielo García-Montero, Oscar Fraile-Martínez, Ana M Gómez-Lahoz i in.: Nutritional Components in Western Diet Versus Mediterranean Diet at the Gut Microbiota-Immune System Interplay. Implications for Health and Disease. Nutrients, 2021, 13(2): 699

Prawidłowe rozróżnianie struktur i chorób odbytu – dr n. med. Zbigniew Kudelski

Keratoproteza, komórki macierzyste, regeneracja nerwów rogówki – osiągnięcia, które przywracają wzrok – Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Edwardem Wylęgałą

Fizjoterapia estetyczna – ważny element w procesie leczenia i osiągania efektów estetycznych – dr n. med. Jacek Szwedo, fizjoterapeuta

4/2021

The use of an emulsion containing azeloglycine, shikimic acid and nicinnamide for skin care of adult acne patients – mgr inż. Bożena Tyszczuk, mgr Anna Kuranc, dr. n. biol. Renata Dębowska, dr n. farm. Katarzyna Rogiewicz, dr n. farm. Irena Eris

Combined therapies in scar treatment – role of autologous derived products in scar remodelling – dr n. med. Agnieszka Surowiecka, mgr Agata Skoworodko

The use of preparations with hyaluronic acid in correction cleft lip and palate – preliminary report – lek. Łukasz Ordynowski

Properly distinguish between structures and diseases anorectal – dr n. med. Zbigniew Kudelski

Keratoprosthesis, stem cells, corneal nerve regeneration – achievements that restore vision – Interview with prof. Edward Wylegala, MD, PhD

Aesthetic physiotherapy – an important element in the treatment process and achieving aesthetic effects – dr n. med. Jacek Szwedo

5-6/2021

Biofilm bakteryjny – wyzwanie dla klasycznych terapii przeciwbakteryjnych i strategie ich optymalizacji – mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr., lek. Edyta Adamczyk-Kutera

Zabiegi w okolicy oczu z uwzględnieniem wskazań medycznych – lek. med. Magdalena Korwin

Laseroterapia niskoenergetyczna (Low-Level Laser Therapy) jako metoda nieinwazyjnego modelowania sylwetki – lek. Artur Markowski, specj. dermatolog

Potencjał antyoksydacyjny mikroalg Tetraselmis chui i Haematococcus luvialis – prof. dr hab. n. med. Halina Car

Tymozyna i inne hormony grasicze – mechanizm działania, właściwości i zastosowanie kliniczne – dr n. biol. Jolanta Artym, prof. dr hab. n. biol. Michał Zimecki

Wiek, mózg, umysł – zagrożenia i nadzieje – Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Pilcem

5-6/2021

Bacterial biofilm – a challenge to classic antibacterial therapies, and strategies for their optimization – mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr., lek. Edyta Adamczyk-Kutera

Treatments periocular area, taking into account medical indications – lek. med. Magdalena Korwin

Low-Level Laser Therapy as a method of non-invasive body contouring – lek. Artur Markowski, specj. dermatolog

Antioxydant potential of the microalgae Tetraselmis chui and Haematococcus pluvialis – prof. dr hab. n. med. Halina Car

Thymosin and other thymic hormones – mechanism of action, properties and clinical application – dr n. biol. Jolanta Artym, prof. dr hab. n. biol. Michał Zimecki

Age, brain, mind – threats and hopes – Interview with prof. Andrzej Pilc, MD, PhD

1/2022

Choroby skóry a bezpieczeństwo zabiegów estetycznych – rozmowa z dr hab. n. med. Joanną Czuwarą

Metody łączone w korekcji zaburzeń owalu twarzy, podbródka i szyi – lek. Bożena Jendrysik, specj. chirurgii ogólnej, lekarz medycyny estetycznej

Rekombinowany kolagen ludzki – transgeniczny cud? – mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr.

Psychiatria żywieniowa: w kierunku poprawy zdrowia psychicznego poprzez sposób odżywiania -Omówienie artykułu: Adan R.A.H., van der Beek E.M., Buitelaar J.K., Cryan J.F., Hebebrand J., Higgs S., Schellekens H., Dickson S.L.: Nutritional psychiatry: Towards improving mental health by what you eat. Eur Neuropsychopharmacol, 2019, 29(12): 1321–1332.

Skuteczność, bezpieczeństwo i powikłania autologicznego przeszczepu tłuszczu do powiek i okolicy oczodołowej: przegląd i metaanaliza. – Na podst.: Fan Yang, Zhaohua Ji, Liwei Peng, Ting Fu, Kun Liu, Wenjie Dou, Jing Li, Yuejun Li, Yong Long, Weilu Zhang: Efficacy, safety and complications of autologous fat grafting to the eyelids and periorbital area: A systematic review and meta-analysis.

Niedoskonałość – element procesu doskonalenia się, czyli jak zdobywamy nowe kompetencje? – dr n. med. Katarzyna Cyranka, specj. psychiatra, psycholog kliniczny, psychoterapeutka

1/2022

The safety of aesthetic treatments in skin diseases – interview with Joanna Czuwara, MD, PhD

Combined methods in the correction of disorders of the face oval, chin and neck – lek. Bożena Jendrysik, specj. chirurgii ogólnej, lekarz medycyny estetycznej

Recombinant human collagen – a transgenic miracle? – mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr.

Efficacy, safety and complications of autologous fat grafting to the eyelids and periorbital area: A systematic review and meta-analysis – based on the work of: Fan Yang, Zhaohua Ji, Liwei Peng, Ting Fu, Kun Liu, Wenjie Dou, Jing Li, Yuejun Li, Yong Long, Weilu Zhang

Imperfection in improvement process – how do we acquire new competences? – dr n. med. Katarzyna Cyranka, specj. psychiatra, psycholog kliniczny, psychoterapeutka