Toksyna botulinowa – skuteczność i bezpieczeństwo w leczeniu zmarszczek mimicznych twarzy

Efficacy and safety of botulinum toxin in the treatment of facial wrinkles

lek. Małgorzata Orylska-Ratyńska, lek. Katarzyna Jóźwicka, prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

Słowa kluczowe: toksyna botulinowa, wskazania rejestracyjne, anatomia, iniekcje, bezpieczeństwo zabiegu

Streszczenie

W praktyce klinicznej spośród ośmiu serotypów toksyny botulinowej stosowane są tylko typy A i B. Wszystkie zakłócają przekaźnictwo nerwowe, blokując uwalnianie acetylocholiny do szczeliny synaptycznej w połączeniu nerwowo-mięśniowym.
Hamowanie przekazywania impulsów nerwowych w konsekwencji prowadzi do porażenia mięśnia. W 1989 r. toksyna botulinowa typu A została zatwierdzona przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) do stosowania w celach terapeutycznych u ludzi, początkowo w leczeniu zeza, kurczu powiek, spastyczności mięśni i przykurczy. Odtąd trwa rozwój badań nad jej zastosowaniem i poszerza się zakres wskazań leczniczych. Obecnie lek ten jest wykorzystywany w okulistyce, neurologii, dermatologii i w zabiegach estetycznych. Zabiegi z użyciem BoNT-A cechuje duża skuteczność i stosunkowo bezpieczny profil powikłań. Bezpieczeństwo warunkują: pełna znajomość anatomii mięśni twarzy i działania stosowanego preparatu, właściwa kwalifikacja pacjenta oraz właściwy sposób wykonania zabiegu.

Key words: botulinum toxin, registered indications, anatomy, injections, safety of the procedure

Abstract

In clinical practice, of the eight botulinum toxin serotypes, only types A and B are used. They all interfere with nerve transmission by blocking the release of acetylcholine into the synaptic gap at the neuromuscular junction. Inhibition of nerve impulse transmission consequently leads to paralysis of the muscle. In 1989, botulinum toxin type A was approved by the FDA for therapeutic use in humans, initially for the treatment of strabismus, eyelid spasm, muscle spasticity and contractures. Since then, research into BoNT-A use has continued and the range of therapeutic indications has expanded. Currently, the drug is used in ophthalmology, neurology, dermatology and aesthetic procedures. Treatments with BoNT-A are characterized by high efficacy and a relatively safe complication profile. Safety is determined by full knowledge of the facial muscle anatomy and the action of the preparation used, proper qualification of the patient and the correct way of performing the procedure.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.