Tatuaże – współczesny trend kulturowy. Najczęstsze powikłania

Tattoos – contemporary mainstream. The most common complications

dr hab. n. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz, lek. Patrycja Rogowska

Słowa kluczowe: tatuaż, motywacje, alergia, barwniki, reakcje guzkowe, sarkoidoza

Streszczenie

W ostatnich dekadach obserwuje się gwałtowny wzrost popularności tatuaży. Szacuje się, że w krajach europejskich i Ameryce Północnej nawet 30% populacji młodych dorosłych ma wykonany tatuaż. Zarazem coraz częściej w praktyce dermatologicznej obserwowane są ostre i przewlekłe powikłania tatuażu. Niektóre z nich mogą mieć poważny przebieg. Na podstawie opisu trzech przypadków autorki omawiają najczęstsze (infekcyjne) powikłania tatuowania oraz komplikacje o poważnych zdrowotnych konsekwencjach: alergie na tusz o danym kolorze i reakcje guzkowe w czarnym tatuażu, mogące być wskaźnikiem choroby układowej.

Key words: tattoo, motivations, allergy, pigments, nodular reactions, sarcoidosis

Abstract

In recent decades, there has been a significant increase in the popularity of tattoos. It is estimated that in European countries and North America, up to 30% of the young adult population has a tattoo. Acute and chronic complications of tattoos are observed in dermatological practice more often; some of them may be serious. Based on description of 3 cases, authors discuss the most common infectious complications of tattooing as well as complications with serious health consequences: allergies to a specific ink color and nodular reactions in a black tattoos, which may indicate systemic disease.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.