Zastosowanie peelingów chemicznych w leczeniu uzupełniającym chorób skóry

The use of chemical peels in the complementary treatment of skin diseases

dr n. med. Ewa Chlebus

Słowa kluczowe: peeling chemiczny, terapia podtrzymująca, trądzik pospolity, trądzik ludzi dorosłych, rosacea, retinoidy, działania niepożądane

Streszczenie

Autorka omawia zastosowanie peelingów chemicznych w uzupełniającym leczeniu takich dermatoz jak trądzik pospolity, trądzik dorosłych, trądzik różowaty, ostuda, a także w stanach przedrakowych skóry. Odpowiednie preparaty użyte we właściwym wskazaniu i w adekwatnie dobranych stężeniach są sprawdzoną i skuteczną metodą terapeutyczną.
Nowe badania wskazują na możliwość ich wykorzystaniajako leczenia uzupełniającego w kolejnych chorobach skóry.

Key words: chemical peeling, maintenance therapy, acne vulgaris, acne of adults, rosacea, retinoids, side effects

Abstract

The author discusses the use of chemical peelings in the complementary treatment of such dermatoses as acne vulgaris, adult acne, rosacea, melasma, as well as the use in precancerous skin conditions. The right preparations used for the right indication and in the right concentrations are a proven and effective therapeutic method.
New research indicates that they can be used as a complementary treatment for in other skin diseases.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.