Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka

Effects of electromagnetic fields on the human body

prof. dr hab. inż. Mirosław Kwaśny

Słowa kluczowe: pola elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne, biologiczne skutki, magnetoterapia, elektroterapia

Streszczenie

W artykule przedstawiono kwestię wpływu na organizmy żywe pól elekromagnetycznych (pól-EM) i promieniowania elektromagnetycznego (promieniowania-EM) z zakresu fal radiowych i mikrofal. Scharakteryzowano naturalne i sztuczne źródła pól-EM, mechanizmy oddziaływania pól na ludzki organizm oraz biologiczne skutki tych oddziaływań. Obok potencjalnych zagrożeń pól-EM przedstawiono wykorzystanie ich w magnetoterapii i elektroterapii.

Key words: electromagnetic fields, electromagnetic radiation, biological effects, magnetotherapy, electrotherapy

Abstract

This article presents the issue of the effects on living organisms of electromagnetic fields (field-EM) and electromagnetic radiation (radiation-EM) from the radio wave and microwave ranges. It characterises natural and artificial sources of EM fields, the mechanisms of field effects on the human body and the biological effects of these effects. In addition to the potential hazards of the-EM fields, their use in magnetotherapy and electrotherapy is presented.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.