Powikłania po zabiegach w obrębie twarzy – wskazówki praktyczne (1). Przypadek powikłania naczyniowego po podaniu kwasu hialuronowego

Complications after facial aesthetic procedures – practical tips (1). A case of a vascular complication following of hyaluronic acid injection

prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański

Słowa kluczowe: powikłanie naczyniowe, kwas hialuronowy, gładzizna, hialuronidaza

Streszczenie

Autor przedstawia przypadek pacjentki, u której osoba nieuprawniona (kosmetyczka) wykonała iniekcję i podała wypełniacz z kwasem hialuronowym
w okolicę tzw. lwiej zmarszczki. Pacjentka zgłosiła się do lekarza po 10 dniach od zdarzenia, z objawami powikłania naczyniowego.
Autor zastosował leczenie, po którym zmiany ustąpiły po 30 dniach, z pozostawieniem niewielkiej blizny.
Autor omawia powikłania naczyniowe po podaniu wypełniaczy z kwasem hialuronowym oraz sposoby leczenia takich reakcji niepożądanych.

Key words: vascular complication, hyaluronic acid, forehead lines, hyaluronidase

Abstract

The author presents the case of a female-patient in whom an unauthorized person (beautician) did an injection and administered a filler with hyaluronic acid in the area of forehead wrinkles. The patient reported to the doctor 10 days after the incident. The author recognized a vascular complication and applied the treatment, after which the lesions resolved after 30 days, leaving a slight scar.
The author discusses vascular complications following of hyaluronic acid injections and methods of treating such complications.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.