Miesiąc: marzec 2022

1/2022

Choroby skóry a bezpieczeństwo zabiegów estetycznych – rozmowa z dr hab. n. med. Joanną Czuwarą

Metody łączone w korekcji zaburzeń owalu twarzy, podbródka i szyi – lek. Bożena Jendrysik, specj. chirurgii ogólnej, lekarz medycyny estetycznej

Rekombinowany kolagen ludzki – transgeniczny cud? – mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr.

Psychiatria żywieniowa: w kierunku poprawy zdrowia psychicznego poprzez sposób odżywiania -Omówienie artykułu: Adan R.A.H., van der Beek E.M., Buitelaar J.K., Cryan J.F., Hebebrand J., Higgs S., Schellekens H., Dickson S.L.: Nutritional psychiatry: Towards improving mental health by what you eat. Eur Neuropsychopharmacol, 2019, 29(12): 1321–1332.

Skuteczność, bezpieczeństwo i powikłania autologicznego przeszczepu tłuszczu do powiek i okolicy oczodołowej: przegląd i metaanaliza. – Na podst.: Fan Yang, Zhaohua Ji, Liwei Peng, Ting Fu, Kun Liu, Wenjie Dou, Jing Li, Yuejun Li, Yong Long, Weilu Zhang: Efficacy, safety and complications of autologous fat grafting to the eyelids and periorbital area: A systematic review and meta-analysis.

Niedoskonałość – element procesu doskonalenia się, czyli jak zdobywamy nowe kompetencje? – dr n. med. Katarzyna Cyranka, specj. psychiatra, psycholog kliniczny, psychoterapeutka

1/2022

The safety of aesthetic treatments in skin diseases – interview with Joanna Czuwara, MD, PhD

Combined methods in the correction of disorders of the face oval, chin and neck – lek. Bożena Jendrysik, specj. chirurgii ogólnej, lekarz medycyny estetycznej

Recombinant human collagen – a transgenic miracle? – mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr.

Efficacy, safety and complications of autologous fat grafting to the eyelids and periorbital area: A systematic review and meta-analysis – based on the work of: Fan Yang, Zhaohua Ji, Liwei Peng, Ting Fu, Kun Liu, Wenjie Dou, Jing Li, Yuejun Li, Yong Long, Weilu Zhang

Imperfection in improvement process – how do we acquire new competences? – dr n. med. Katarzyna Cyranka, specj. psychiatra, psycholog kliniczny, psychoterapeutka

Recombinant human collagen – a transgenic miracle?

mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr. Key words: recombinant human collagen, collagen, hydroxyproline, collagen a1 chain, transgenic organisms Abstract Collagen is the main structural protein of the human body. Its unique structure and properties as well as the importance in tissue regeneration make it widely used in biotechnology, tissue engineering, pharmacology and regenerative medicine, and …

Recombinant human collagen – a transgenic miracle? Read More »

Combined methods in the correction of disorders of the face oval, chin and neck

lek. Bożena Jendrysik, specj. chirurgii ogólnej, lekarz medycyny estetycznej Key words: chin correction, Aptos threads, platysma strands, chin liposuction, neck anatomy, RF liposuction, neck aesthetic evaluation Abstract Most of the negative phenomena associated with excess body fat and the aging process are especially noticeable on the neck and lower face. A separate problem is the …

Combined methods in the correction of disorders of the face oval, chin and neck Read More »

Metody łączone w korekcji zaburzeń owalu twarzy, podbródka i szyi

Combined methods in the correction of disorders of the face oval, chin and neck lek. Bożena Jendrysik, specj. chirurgii ogólnej, lekarz medycyny estetycznej Słowa kluczowe: korekta podbródka, nici Aptos, pasma platysmy, liposukcja podbródka, anatomia szyi, liposukcja RF, ocena estetyczna szyi Streszczenie Na obszarach dolnej części twarzy oraz szyi szczególnie uwidacznia się większość negatywnych zjawisk związanych …

Metody łączone w korekcji zaburzeń owalu twarzy, podbródka i szyi Read More »

Rekombinowany kolagen ludzki – transgeniczny cud?

Recombinant human collagen – a transgenic miracle? mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr. Słowa kluczowe: rekombinowany kolagen ludzki, kolagen, hydroksyprolina, łańcuch α1 kolagenu typu I, transgeniczne organizmy Streszczenie Kolagen jest głównym białkiem strukturalnym organizmu człowieka. Jego unikalna budowa i właściwości oraz znaczenie w regeneracji tkanek powodują, że znajduje szerokie zastosowania w biotechnologii, inżynierii tkankowej, w …

Rekombinowany kolagen ludzki – transgeniczny cud? Read More »