Laseroterapia niskoenergetyczna (Low-Level Laser Therapy) jako metoda nieinwazyjnego modelowania sylwetki

Low-Level Laser Therapy as a method of non-invasive body contouring

lek. Artur Markowski, specj. dermatolog

Słowa kluczowe: laseroterapia niskoenergetyczna, adipocyty, zmniejszanie obwodów, modelowanie sylwetki

Streszczenie

Laseroterapia niskoenergetyczna (Low-level Laser Therapy – LLLT) nie powoduje niszczenia adipocytów, lecz ewakuację tłuszczu z wnętrza. komórek do przestrzeni międzykomórkowej. Początkowo wykorzystywano ją jako metodę uzupełniającą zabiegi lipoplastyki. Następnie rozpoczęto badania kliniczne nad zastosowaniem fali 532 nm w miejscowej terapii otyłości. Na podstawie uzyskanych wyników amerykańska FDA dopuściła LLLT jako nieinwazyjny zabieg estetyczny przeznaczony do zmniejszania obwodu bioder, talii i górnej części brzucha.
Autor artykułu przedstawia własne kilkuletnie doświadczenia w stosowaniu LLLT w celu redukcji obwodów brzucha, bioder i ud oraz cellulitu. Wykonał zabiegi u 96 pacjentów (80 kobiet w wieku 35–68 lat i 16 mężczyzn w wieku 45-70 lat).
Efekty były oceniane na podstawie dokumentacji fotograficznej oraz badania objętości poszczególnych obszarów ciała i potwierdziły skuteczność ww. urządzeń jako narzędzia do modelowania sylwetki. Nie obserwowano żadnych działań niepożądanych.

Key words: low-level laser therapy, adipocytes, circumference reduction, body shaping

Abstract

Low Level Laser Therapy (LLLT) does not destroy adipocytes, but fat evacuation from the inside of the cells to the intercellular space. Initially, this method was used as a supplement to lipoplastic procedures. Clinical trials have commenced on the use of the 532 nm wave in the local treatment of obesity. On the basis of the obtained results, the American FDA approved LLLT as a non-invasive aesthetic procedure intended to reduce the circumference of the hips, waist and upper abdomen.
The author of the article presents his own several years of experience in the use of LLLT to reduce the circumference of the abdomen, hips and thighs and to treat cellulite. He performed procedures on 96 patients (80 women aged 35–68 years and 16 men aged 45–70 years).
The effects were assessed on the basis of photographic documentation and the study of the volume of individual areas of the body, and confirmed the effectiveness of the above-mentioned devices in body shaping. No side effects were observed.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.