Leczenie blizn metodami łączonymi – rola produktów pochodzenia autogennego

Combined therapies in scar treatment – role of autologous derived products in scar remodelling

dr n. med. Agnieszka Surowiecka, mgr Agata Skoworodko

Słowa kluczowe: blizna, osocze bogatopłytkowe, komórki macierzyste, frakcja podporowo-naczyniowa, gojenie ran

Streszczenie

W procesie gojenia w miejscu rany bądź owrzodzenia zawsze tworzy się blizna, stanowiąca problem estetyczny i funkcjonalny. Nie istnieją obecnie żadne metody, które pozwoliłyby na całkowite usunięcie blizny.
Idea łączenia zabiegów o różnych mechanizmach działania nie jest nowością, stosowane są połączenia laseroterapii z iniekcjami osocza bogatopłytkowego lub aplikacją 5-fluorouracylu.
Stosowanie produktów autogennych ma za zadanie przede wszystkim przyspieszyć regenerację tkanek. Autorka przedstawia przykłady połączenia laseroterapii z podaniem osocza bogatopłytkowego i frakcji podporowo-naczyniowej oraz wypełnienia blizny tłuszczem autologicznym.
Wykorzystanie łączonych metod znacząco zwiększa skuteczność leczenia blizn i poprawia funkcjonalność otaczających tkanek.

Key words: scar, platelet-rich plasma, stem cells, stromal-vascular fraction, wound healing process

Abstract

In the healing process, a scar is always formed at the site of a wound or ulcer, which is an aesthetic and functional problem. There are currently no methods available to completely remove the scar.
The author of the article, based on the literature and own experience, discusses combined methods used in the treatment of scars, based on autogenous products.
The idea of ​​combining treatments with different mechanisms of action is not new, combinations of laser therapy with injections of platelet-rich plasma or the application of 5-fluorouracil are used.
The use of autogenous products is primarily intended to accelerate tissue regeneration. The author presents examples of combining laser therapy with the administration of platelet-rich plasma and the support-vascular fraction and filling the scar with autologous fat .
The use of combined methods significantly increases the effectiveness of scar treatment and improves the functionality of the surrounding tissues.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.