Prawidłowe rozróżnianie struktur i chorób odbytu

Properly distinguish between structures and diseases anorectal

dr n. med. Zbigniew Kudelski

Słowa kluczowe: struktury odbytu, guzki krwawnicze, choroby odbytu

Streszczenie

Celem tego artykułu jest z jednej strony próba uporządkowania nazewnictwa struktur i chorób odbytu, z drugiej – przypomnienie o istotności zagadnień tak rzadko poruszanych w przestrzeni publicznej. W polskiej proktologii i chirurgii nadal jest używane niepoprawne nazewnictwo odnoszące się do struktur odbytu, co powoduje wiele nieporozumień diagnostycznych i leczniczych.
Złe zdiagnozowanie zmian może być przyczyną opóźnienia w rozpoznaniu nowotworów. Zmiany nieleczone lub źle leczone są powodem dyskomfortu pacjenta, a w pewnych sytuacjach mogą prowadzić do rozwoju nowotworu.

Key words: anorectal construction, hemorrhoids, anorectal diseases

Abstract

The aim of the article is to try to organize the nomenclature of rectal structures and diseases and to recall important issues that are so rarely discussed in public space.

In Polish proctology and surgery, incorrect nomenclature referring to the structures of the anorectal is still used, which causes many diagnostic and therapeutic misunderstandings.
Misdiagnosis of lesions may delay the diagnosis of neoplasms. The lesions untreated or poorly treated cause discomfort to the patient and can lead to neoplasms development in certain situations.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.