W jaki sposób probiotyki i składniki pokarmowe wpływają na depresję?

How do probiotics and nutrients affect depression?

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Słowa kluczowe: mikrobiom jelitowy, probiotyki, prebiotyki, bakterie psychobiotyczne, depresja, polifenole

Streszczenie

Mikrobiom jelitowy zawiera ponad 1500 mikroorganizmów, które spełniają wiele funkcji, m.in. mogą aktywować bądź inaktywować sygnały przesyłane do mózgu. Natomiast spośród bakterii probiotycznych wyodrębniono bakterie psychobiotyczne, wytwarzające substancje neuroaktywne.

Różnorodny i bogaty mikrobiom zapewnia dobrą komunikację z układem immunologicznym, krwiooznacza stan eubiozy i zdrowia organizmu. Skład mikrobiomu może ulec niekorzystnej zmianie na skutek działania takich czynników jak zakażenie, używanie niektórych leków, niewłaściwe odżywanie. Stan dysbiozy prowadzi do zwiększenia przepuszczalności bariery jelitowej oraz źle wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego. Dieta modyfikuje mikrobiom jelitowy w sposób łagodny i systematyczny; powinna być różnorodna i wieloskładnikowa. Kluczowe składniki pokarmowe o działaniu przeciwzapalnym oraz silnym wpływie na funkcje poznawcze i stan psychiczny to: kwasy tłuszczowe omega-3, białka, niektóre witaminy, mikro- i makroelementy, a zwłaszcza polifenole (szczególnie flawony kakaowe, resweratrol, antocyjany, kurkumina, rutyna, kwercytyna).

Składniki aktywne przyswajane w żywności, a także probiotyki (psychobiotyki) i prebiotyki wpływają na wydzielanie enzymów i hormonów regulujących pracę mózgu, w tym na stany psychiczne (m.in. depresja).

Key words: gut microbiome, probiotics, prebiotics, psychobiotic bacteria, depression, polyphenols

Abstract

Gut microbiome contains over 1,500 microorganisms that perform many functions, incl. they can activate or inactivate signals sent to the brain. Among the probiotic bacteria, psychobiotic bacteria producing neuroactive substances have been isolated. Diverse and rich microbiome ensures good communication with the immune system, it means the state of eubiosis and the health of the organism.

The composition of the microbiome may be adversely affected by such factors as infection, the use of certain medications, and improper nutrition. The state of dysbiosis leads to an increase in the leaky gut syndrome and has a negative effect on the functioning of the nervous system. The diet modifies the gut microbiome gently and systematically; it should be diverse and multi-component. The key nutrients with antiinflammatory properties and a strong influence on cognitive functions and mental state are: omega-3 fatty acids, proteins, some vitamins, micro- and macroelements, and polyphenols (especially cocoa flavones, resveratrol, anthocyanins, curcumin, rutin, quercitin).

Active ingredients absorbed in food, as well as probiotics (psychobiotics) and prebiotics affect the secretion of enzymes and hormones regulating the work of the brain, and mental states (including depression).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.