Liszaj twardzinowy narządów płciowych: nowe podejście terapeutyczne z wykorzystaniem heterologicznego kolagenu typu I

Genital Lichen Sclerosus: A New Therapeutic Approach with Heterologous Type I Collagen

Aikaterini Gkouvi, MD

Słowa kluczowe: biorewitalizacja skóry, regeneracja tkanki łącznej,

Streszczenie

Wprowadzenie: Liszaj twardzinowy narządów płciowych (GLSc) jest przewlekłą, postępująca, zapalną dermatozą dotykającą głównie błon śluzowych narządów płciowych, występującą u obu płci. Zaawansowana choroba ma znaczący wpływ na jakość życia i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka płaskonabłonkowego (SCC) sromu bądź prącia. Nie ma takiej metody specyficznego ani kompleksowego leczenia GLSc, która znalazłaby zastosowanie u wszystkich pacjentów.

Materiały i metody: Oceniono zgodność, skuteczność i bezpieczeństwo śródskórnych iniekcji heterologicznego kolagenu typu I (HTIC) u dziewięciu pacjentów (6 kobiet i 3 mężczyzn) z potwierdzonym biopsją rozpoznaniem aktywnego GLSs, stosunkowo niewrażliwego na miejscowe leczenie steroidami. Pacjenci otrzymali po cztery serie iniekcji, jedną co dwa tygodnie.

Wyniki: U wszystkich pacjentów nastąpiło zmniejszenie powierzchni zmian chorobowych po pierwszym zabiegu, z całkowitym ich ustąpieniem po trzeciej (5 kobiet i 2 mężczyzn) i czwartej serii iniekcji (1 kobieta i 1 mężczyzna). Po drugim zabiegu uległy znacznej poprawie lub całkowicie ustąpiły uczucie świądu, bolesność, dyskomfort i dyspareunia. Pacjenci nie mieli żadnego nawrotu w ciągu kolejnych 24 miesięcy, przy stosowaniu leczenia podtrzymującego.

Dyskusja: Mimo że istnieje kilka teorii, dokładna etiologia liszaja twardzinowego pozostaje nieznana. Widoczna jest predyspozycja genetyczna. Wskazuje się na silny związek z zaburzeniami autoimmunologicznymi oraz na rolę patogenów (bakterie i wirusy).

Wniosek: HT1C jest stosunkowo nową, obiecującą metodą leczenia GLSc, która wymaga dalszej oceny w randomizowanych badaniach kontrolowanych.

Key words: genital lichen sclerosus, heterologous type I collagen, intradermal injection treatment, dermal biorevitalization, connective tissue regeneration

Abstract

Introduction: Genital Lichen Sclerosus (GLSc) is a chronic, progressive, inflammatory dermatosis affecting mainly the genital mucous membranes in both sexes. Advanced disease has a considerable impact on the quality of life and it is associated with increased risk of squamous cell carcinoma (SCC), vulvar or of the penis. There is no definitive cure for GLSc nor is there a comprehensive treatment to cover all patients.

Materials and methods: We evaluated the compliance, the efficacy, and safety of Heterologous Type I Collagen (HTIC) intradermal injections to 9 patients (6 females and 3 males) with diagnosis of biopsy proven active GLSc, relatively unresponsive to topical steroid treatment. The patients received 4 treatments, once every two weeks.

Results: All patients exhibited a decrease of the surface area of the lesions after the first treatment with complete resolution after the third treatment (5 females and 2 males) and after the fourth treatment (1 female and one male). Pruritus, soreness, discomfort and dyspareunia were significantly improved and complet ely resolved after the second treatment. The patients did not experience any relapse for the next 24 months under maintenance treatment.

Discussion: The exact etiology of LS is not known but several theories have been postulated. A genetic predisposition is apparent. A strong association with autoimmune disorders has been reported and both bacterial and viral pathogens have been implicated in its etiology.

Conclusion: HT1C is a potential new, promising treatment option for GLSc, which needs further assessment in randomized controlled trials.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.