Leczenie lipoedema – poradnik praktyka

Lipoedema treatment – practice guide

dr n. med. Magdalena Nowicka

Słowa kluczowe: lipoedema (lipodemia), liposukcja

Streszczenie

Lipoedema jest odrębną jednostką chorobową. Objawia się nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w obrębie kończyn, co powoduje ich deformację, a także bolesność skóry i wybroczyny. Dotyczy głównie kobiet. Jedna z hipotez wyjaśnia jej przyczynę obecnością receptorów tycia tylko w części komórek tłuszczowych. U osób z lipoedema niezwykle często występuje jednocześnie cellulit, a także choroby ogólnoustrojowe: insulinooporność i wole Hashimoto.

Skuteczne leczenie lipoedema polega na przeprowadzeniu zabiegu liposukcji na obszarze dotkniętym chorobą. Zabieg jest rozległy i obciążający dla pacjenta. Wymaga od lekarza wielogólnokiego doświadczenia i sprawności manualnej, a także ścisłego przestrzegania procedur pozabiegowych.

Autorka jest zwolenniczką odsysania podczas jednego zabiegu większej ilości tkanki tłuszczowej (około 15 litrów), gdyż im większa liczba zabiegów, tym większe obciążenie dla pacjentek oraz ryzyko zrostów, blizn i gorszego efektu estetycznego.

Key words: lipoedema, liposuction

Abstract

Lipoedema is a separate disease entity. It manifests itself as an excessive accumulation of fatty tissue in the limbs, which causes their deformation, as well as skin soreness and ecchymosis. It mainly affects women. One hypothesis explains the cause of the disease by the presence of weight gain receptors only in some fat cells. Cellulite and systemic diseases such as insulin resistance and Hashimoto’s goiter are extremely common in people with lipoedema.

Effective treatment of lipoedema involves liposuction on the affected area. The treatment is extensive and stressful for the patient. It requires great experience and manual dexterity from the doctor, as well as strict adherence to postoperative procedures.

The author is a supporter of suctioning more adipose tissue during one treatment (up to 15 liters), because the greater the number of treatments, the greater the burden on patients and the risk of adhesions, scars and the risk of a worse aesthetic effect.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.