Esketamina jako lek przeciwdepresyjny

Esketamine as an antidepressant

prof. dr hab. Andrzej Pilc

Słowa kluczowe: ketamina, S-ketamina, działanie przeciwdepresyjne, receptor NMDA

Streszczenie

Esketamina to izomer (S) (+) ketaminy; obydwa związki należą do grupy psychodelików. Ketamina najpierw była stosowana jako środek służący do znieczulenia ogólnego. Później poznano jej mechanizm działania, polegający na blokadzie receptorów NMDA dla glutaminianu. Opisano również w badaniach przedklinicznych, że blokada tego receptora wywołuje efekty przeciwdepresyjne u zwierząt. W roku 2000 opisano jej szybkie, przeciwdepresyjne działanie u ludzi pojawiające się już po 75 minutach od podania leku.

Ponieważ izomer S blokuje receptor NMDA w niższych niż ketamina dawkach, zaczęto badać również jego działanie. Okazuje się, że środek działa silnie przeciwdepresyjnie już po jednej dawce. Donosowa forma esketaminy została w 2019 r. zatwierdzona przez „Food and Drug Administration” (FDA) do leczeniu depresji opornej (TRD). Substancja musi być jednak podawana w placówkach medycznych, ze względu na liczne objawy niepożądane, takie jak działania dysocjacyjne, stany lękowe, sedacja, zawroty głowy, a chory pozostaje pod obserwacją w czasie od 1,5 do 2 godzin.

Key words: ketamine, S-ketamine, antidepressant effect, NMDA receptor

Abstract

Esketamine is the (S)(+) isomer of ketamine, both of them belong to the group of psychedelics. Ketamine was first used as a general anesthetic. Later, its mechanism of action was discovered, which is the blockade of NMDA receptors for glutamate. Blocking this receptor has also been reported in preclinical studies to produce antidepressant effects in animals. In 2000, rapid, antidepressant effect of ketamine in humans was described, appearing as early as 75 minutes after administration of the drug.

Since the S-isomer blocks the NMDA receptor at lower doses than ketamine, its effects have been investigated. It turns out that the agent has a strong antidepressant effect after just one dose. The nasal form of this esketamine was approved by the Food and Drug Administration (FDA) in 2019 for the treatment-resistant depression (TRD). However, the substance must be administered in medical facilities, due to its numerous adverse effects, such as dissociative effects, anxiety, sedation, dizziness, and the patient has to remain under observation for 1.5–2 hours.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.